Aan- en verkoop

 

Als NVM-kantoor maken wij deel uit van het landelijk werkend NVM-uitwisselingssysteem. Dagelijks beschikken wij over de nieuw op de markt aangeboden en in prijs gewijzigde objecten van de NVM-makelaars in de regio.

 

VERKOOPACTIVITEITEN

Indien u plannen heeft om uw woning te verkopen, kunt u ons bellen voor een vrijblijvend verkoopadvies bij u thuis.

Met u bespreken we dan de te volgen verkoopprocedure, de verkoopprijs en aanverwante zaken. Tevens kijken we naar uw wensen en verwachtingen met betrekking tot de verkoopprocedure en de samenwerking met ons makelaarskantoor, zodat wij daarop goed kunnen inspelen.

 

 

 

 

AANKOOPACTIVITEITEN

Wij kunnen u ook begeleiden bij de aankoop van een object dat via een ander makelaarskantoor, een andere bemiddelaar of particulier wordt aangeboden. U krijgt van ons dan een onafhankelijk advies. In dit advies worden de volgende aspecten belicht: reeële prijs ten opzichte van de vraagprijs, bouwkundige staat, courantheid, ligging, erf-dienstbaarheden, geschiktheid, etc. Afhankelijk van het advies kunnen wij vervolgens tot onderhandeling overgaan.
Na aankoop toetsen wij de door de verkopende partij opgestelde koopovereenkomst op juistheid en op de door ons voor u gemaakte afspraken. Op de dag van de overdracht inspecteren wij met u de woning of deze wordt geleverd in de staat waarin u het object heeft gekocht. Ook controleren wij de door de notaris opgestelde stukken.

 

 

 

 

DEELDIENSTEN
Ook voor “deeldiensten“ kunt u bij ons terecht. U moet hierbij denken aan een situatie waarin u bijvoorbeeld het huis van familie of vrienden wenst aan te kopen of juist uw woning aan hun wenst te verkopen. Tegen een interessant tarief kunnen wij de koopovereenkomst opstellen en u daarna begeleiden in het vervolgtraject. Heeft u belangstelling voor of vragen over onze dienstverlening neemt u dan gerust contact op met ons kantoor!

 

DE 10 MEESTE GESTELDE VRAGEN OVER HET KOPEN EN VERKOPEN VAN EEN WONING

 

Wanneer ben ik in onderhandeling?

Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op je bod door:

A: Een tegenbod te doen.

B: Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.

Je bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij je bod met de verkoper zal bespreken.

 

Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een  verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag  willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden. Vaak zal de verkopende NVM-makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou overbieden kunnen uitlokken.

 

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan jou te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als je de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij je bod wel of niet aanvaardt, of (via zijn makelaar) een tegenbod doet.

 

Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling veranderen?

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heb je als potentiele koper ook het recht tijdens de onderhandelingen je bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk je eerdere bod.

 

Mag een NVM-makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper – op advies van zijn makelaar – besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerdere gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.

 

Wat is een optie?

Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:

A: In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning niet.

 

B: Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende NVM-makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning. De NVM-makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kun je niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de NVM-makelaar of dergelijke opties worden gegeven.

 

Moet de makelaar met mij als eerst in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng?

Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.

 

Hoe komt de koop tot stand?

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken – onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken -, dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.

 

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  1. Geen huisvestingsvergunning.
  2. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
  3. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
  4. NVM No-Risk clausule

De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste. Een mondelinge of per -email bevestigde afspraak is dus niet voldoende. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

 

Wat houdt de drie dagen bedenktijd voor de koper precies in?

De wettelijke vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende  feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

 

Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten?

De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de verkoper adviseren tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag daarom niet tegelijkertijd jouw belangen behartigen. Als je dus begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankopende NVM-makelaar in te schakelen.

 

Meer informatie?

Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die komen kijken bij de aan- of verkoop van een woning. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

Contactgegevens

Verlengde Kerkweg 20
2985 AZ Ridderkerk

t 0180 - 46 40 47
f 0180 - 46 40 93

info@atriummakelaardij.nl


Bankgegevens

IBAN: NL34 RABO 0385 8146 15
KvK Rotterdam: 24283222
BTW nr: NL 820502480 B 01


Openingstijden

Ma - Vr
09.00 - 17.30 uur
Za
09.00 - 11.45 uur
op afspraak.